Bell Schedules

Holualoa Bell Schedule - Kindergarten
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 7:45 AM 8:00 AM 15 min
First Block 8:00 AM 9:15 AM 75 min
Recess 9:15 AM 9:30 AM 15 min
Second Block 9:30 AM 11:00 AM 90 min
Lunch 11:00 AM 11:20 AM 20 min
Lunch Recess 11:20 AM 11:35 AM 15 min
Third Block (MTTF) 11:35 AM 1:40 PM 125 min
Closing (MTTF) 1:40 PM 1:48 PM 8 min
Teacher Prep Time (MTTF) 1:48 PM 2:45 PM 57 min
Third Block (W) 11:35 AM 1:00 PM 85 min
Closing (W) 1:00 PM 1:08 PM 8 min
Faculty Meeting (W) 1:08 PM 2:45 PM 97 min
Bell Schedule - First and Second Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 7:45 AM 8:00 AM 15 min
First Block 8:00 AM 9:30 AM 90 min
Recess 9:30 AM 9:45 AM 15 min
Second Block 9:45 AM 11:15 AM 90 min
Lunch 11:15 AM 11:35 AM 20 min
Lunch Recess 11:35 AM 11:50 AM 15 min
Third Block (MTTF) 11:50 AM 1:40 PM 110 min
Closing (MTTF) 1:40 PM 1:48 PM 8 min
Teacher Prep (MTTF) 1:48 PM 2:45 PM 57 min
Third Block (W) 11:50 AM 1:00 PM 70 min
Closing (W) 1:00 PM 1:08 PM 8 min
Faculty Meeting (W) 1:08 PM 2:45 PM 97 min
Bell Schedule - Third Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 7:45 AM 8:00 AM 15 min
First Block 8:00 AM 10:00 AM 120 min
Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Second Block 10:15 AM 11:30 AM 75 min
Lunch 11:30 AM 11:50 AM 20 min
Lunch Recess 11:50 AM 12:05 PM 15 min
Third Block (MTTF) 12:05 PM 1:40 PM 95 min
Closing (MTTF) 1:40 PM 1:48 PM 8 min
Teacher Prep (MTTF) 1:48 PM 2:45 PM 57 min
Third Block (W) 12:05 PM 1:00 PM 55 min
Closing (W) 1:00 PM 1:08 PM 8 min
Faculty Meeting (W) 1:08 PM 2:45 PM 97 min
Bell Schedule - Fourth and Fifth Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 7:45 AM 8:00 AM 15 min
First Block 8:00 AM 9:45 AM 105 min
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Second Block 10:00 AM 11:45 AM 105 min
Lunch 11:45 AM 12:05 PM 20 min
Lunch Recess 12:05 PM 12:20 PM 15 min
Third Block (MTTF) 12:20 PM 1:40 PM 80 min
Closing (MTTF) 1:40 PM 1:48 PM 8 min
Teacher Prep (MTTF) 1:48 PM 2:45 PM 57 min
Third Block (W) 12:20 PM 1:00 PM 40 min
Closing (W) 1:00 PM 1:08 PM 8 min
Faculty Meeting (W) 1:08 PM 2:45 PM 97 min